Publikime / Shpallje

Publikimet

Projekti për Efiçiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtritshme. Mbështetja për Gjenerimin e Energjisë së Ripërtritshme të Integruar në Rrjet
RAPORTI FINAL I MIKSIT TË ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME ME KOSTO MË TË ULËT

RAPORTI  - PDF

Energy Efficiency and Renewable Energy Project. Support for Grid Integrated Renewable Energy Generation
FINAL GRID INTEGRATION STUDY

REPORT-PDF

Energy Efficiency and Renewable Energy Project. Support for Grid Integrated Renewable Energy Generation
LEAST COST RENEWABLE ENERGY MIX FINAL REPORT

REPORT - PDF