Kontakti

Sektori për Planifikim

Bujar Sekiraqa

Udhëheqës i sektorit për Planifikim:

Tel: +383 / 200 / 215 / 55

Sektori për Monitorim dhe Raportim:

Mirlinda Bajrami

Zyrtare e Bazës së të Dhënave

Tel: +383 / 200 / 215 / 89