Mbahet trajnimi për stafin e AKEE-së në SYNC – APP 27/10/2020

AKEE në bashkëpunim me GIZ-Kosova kanë mbajtur trajnimin në SYNC-APP për stafin e AKEE-së. Ky trajnim është i modelit,, trajnim gjatë punës” dhe është mbajtur në zyret e AKEE-së.
Trajnimi është mbajtur më 27, 28 dhe 29 Tetor 2020.