Vizitë në Agjencin për Efiçiencë të Energjisë në Shqipëri

Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë zvillojë vizitë pune në Agjencin për Efiçiencë të Energjisë në Shqipëri.

Gjatë kësaj vizite u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit në mes të dy Agjencive.

Gjithashtu u shpërndanë Çertifikatat e MVP-së për stafin e AEE-së të mbajtur gjatë muajit Maj në menyrë virtuale.

Në takim u diskutua edhe për njohjen e ndërsjellë dhe legjitimitetin e Çertifikatave për Auditor të Energjisë të të dyja palëve.

https://www.facebook.com/eficenca.gov.al/?__cft__[0]=AZXNtp3z4B2fnSCmmQoqDlY7COBe22nnSnmtuL2g9ZMzIkCMGqyVs-1zcM8fI2MfyJHCCCOjtxigqwKCvVylN3I2X_8G6WYuuljqmM8_eCVe86PeS-ORe7cobZK7U63wtbgEMx0zc5QLj4FTBN6LB38v&__tn__=-UC%2CP-R