Autorizohet Universiteti i Prishtinës për mbajtjen e trajnimit për auditor të energjisë

Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë ka autorizuar Universitein e Prishtinës ,,Hasan Prishtina”, përkatësisht Qendren për Energji dhe Qëndrueshmëri(QEQ), për zhvillimin e programit të trajnimit për auditor të energjisë, vlersues të energjisë dhe ekspert të pavarur.

Autorizimi është bërë për pesë vite me radhë, deri në vitin 2025.